Makna Pembolehubah

Apakah Pembolehubah:

Pemboleh ubah adalah kata sifat yang bermaksud bahawa sesuatu atau seseorang berbeza atau boleh berbeza-beza. Ini juga bermaksud "tidak stabil", "berubah" dan "berubah-ubah".

Dalam matematik, pemboleh ubah adalah magnitud yang boleh mempunyai nilai antara yang termasuk dalam satu set.

Ia berasal dari bahasa Latin pemboleh ubah.

Pemboleh ubah bersandar dan bebas

Bergantung pada hubungan pengaruh satu pemboleh ubah yang lain, perbezaan dibuat antara pemboleh ubah bersandar dan bebas.

Pemboleh ubah bersandar adalah pemboleh ubah yang nilainya ditentukan oleh nilai pemboleh ubah lain. Ini adalah faktor yang diperhatikan dan diukur dalam sebuah kajian. Dalam fungsi biasanya ditunjukkan pada paksi koordinat dan dengan simbol "y".

Pemboleh ubah bebas adalah pemboleh ubah yang nilainya tidak ditentukan oleh pemboleh ubah lain. Ini adalah pemboleh ubah yang mungkin atau mungkin tidak mempunyai pengaruh atau dikaitkan dengan pemboleh ubah bersandar. Dalam fungsi biasanya dilambangkan pada sumbu absis dan dengan simbol "x".

Pemboleh ubah kuantitatif dan kualitatif

Pemboleh ubah kuantitatif adalah pemboleh ubah yang dapat dinyatakan dengan nilai angka, yang membolehkan anda melakukan operasi aritmetik di atasnya. Contoh pemboleh ubah kuantitatif ialah berat badan, umur, dan bilangan anak.

Pemboleh ubah kuantitatif mungkin atau tidak boleh dikelompokkan. Mereka juga boleh menjadi diskrit atau berterusan.

Pemboleh ubah kualitatif adalah pemboleh ubah yang tidak sesuai dengan nilai berangka. Contoh pemboleh ubah kualitatif adalah jantina, tempat kelahiran, dan profesion.

Pemboleh ubah diskrit

Pemboleh ubah diskrit adalah jenis pemboleh ubah kuantitatif yang tidak dapat menunjukkan nilai pertengahan dalam satu set. Contohnya, bilangan televisyen di rumah (0, 1, 2, 3 ...).

Tidak seperti pemboleh ubah selanjar, dalam pemboleh ubah diskrit ada nilai yang ditentukan, sementara dalam pemboleh ubah selanjar dapat mengambil nilai antara dua angka.

Pembolehubah rawak

Pemboleh ubah rawak adalah fungsi yang mengaitkan setiap elemen ruang sampel dengan nombor nyata. Konsep ini digunakan dalam kajian statistik.

Empat jenis pemboleh ubah rawak dapat dibezakan: diskrit, berterusan, binomial, dan normal.

Biasanya dilambangkan dengan simbol dalam huruf besar (misalnya: "X" dan "Y") dan dalam huruf kecil untuk menunjukkan nilai tertentu.

Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Am