Makna nilai perniagaan

Apakah Nilai Perniagaan:

Nilai perniagaan adalah sekumpulan elemen yang menentukan struktur, garis tindakan, prinsip etika dan budaya organisasi syarikat atau syarikat.

Nilai perniagaan dikembangkan berdasarkan menghasilkan prestasi dan keuntungan ekonomi yang lebih besar, tentu saja, bermula dari rangkaian faktor manusia yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama.

Nilai-nilai ini melambangkan asas-asas di mana syarikat atau syarikat beroperasi, mereka merujuk kepada keinginan, kehendak (ini bergantung pada orang), komitmen dan strategi (mengikut garis panduan kerja) sehingga hasilnya positif bagi semua orang.

Oleh itu, nilai perniagaan adalah nilai yang akan menentukan peraturan prestasi umum dalam syarikat, organisasi dalaman, ciri persaingan, keadaan persekitaran kerja, jangkaan ruang lingkup dan kepentingan bersama.

Harus diingat bahawa syarikat atau syarikat terdiri dari struktur yang kompleks kerana banyaknya jumlah personel yang mereka miliki. Atas sebab ini, model organisasi dalamannya terdiri daripada pengurusan dan jabatan yang berusaha untuk memenuhi tanggungjawab sosial dan pekerjaan, antara lain.

Walau bagaimanapun, adalah perlu untuk melakukan aktiviti tertentu agar nilai perniagaan disebarkan, diketahui dan dipraktikkan oleh semua orang yang merupakan sebahagian daripada syarikat.

Antara aktiviti yang biasa dilakukan ialah persidangan, aktiviti rekreasi yang mendorong integrasi pekerja dan mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasama, hari kesedaran, komunikasi dalaman berita yang berterusan atau situasi tertentu, antara lain.

Lihat juga:

  • 7 contoh nilai perniagaan.
  • Nilai.

Nilai perniagaan utama

Terdapat senarai panjang nilai perniagaan yang mesti disebarkan dan dipraktikkan seperti: etika, ketepatan masa, tanggungjawab, persahabatan, rasa kekitaan, ketersediaan perubahan, antara lain.

Nilai perniagaan yang paling penting diserlahkan di bawah:

saya hormat

Melayan semua orang sama, menilai pekerjaan mereka dan membetulkan kesilapan, adalah perlakuan hormat. Apabila orang dihormati, mereka merasa diterima dan termotivasi untuk meneruskan pekerjaan dan mengembangkan kemahiran peribadi dan pekerjaan mereka.

Kritikan diri

Mempunyai kemampuan untuk menganalisis, dari semasa ke semasa, aktiviti dan hasil syarikat adalah cara menilai apa kekuatan dan kelemahan institusi dan oleh itu, para pekerja. Ini adalah sebahagian daripada mengetahui bagaimana menerima kejayaan dan kesilapan yang dilakukan.

Disiplin

Disiplin orang tercermin dalam hasil kerja mereka. Berdisiplin berkaitan dengan ketepatan waktu, mengikuti peraturan, bersikap proaktif, bertujuan mencapai tujuan dan menuntut. Melalui disiplin tujuan juga tercapai.

Ketekunan

Melalui ketekunan dan ketekunan matlamat dicapai. Menjadi berterusan bermaksud bekerja dan berusaha untuk mencapai pencapaian, lulus ujian dan tidak dikalahkan oleh kesilapan atau kesukaran.

Kesepaduan

Berintegriti merujuk kepada menjadi sahih dan jujur ​​semasa hubungan kerja. Kemukakan situasi atau kes seperti itu, jangan membuat penipuan atau janji palsu kepada orang lain, pelanggan atau pembekal.

Tanggungjawab sosial

Ini adalah nilai perniagaan dan sosial yang merujuk kepada komitmen yang dimiliki syarikat atau syarikat dengan masyarakat di mana ia berada. Tujuannya adalah untuk menjana dan melaksanakan pelbagai inisiatif dan aktiviti yang menyumbang untuk meningkatkan kehidupan dalam komuniti.

Tags.:  Teknologi-E-Inovasi Sains Am