Makna UUID

Apa itu UUID:

UUID bermaksud Pengecam Unik Semesta, yang dalam bahasa Inggeris secara harfiah bermaksud 'pengenal unik sejagat'.

Oleh itu, UUID adalah kod pengenal standard yang digunakan dalam proses pembinaan perisian.

Ini digunakan untuk membuat pengenal unik universal yang memungkinkan untuk mengenali dan membezakan objek dalam sistem, atau objek yang sama dalam konteks yang berbeza.

Panjang UUID adalah 128 bit, iaitu 16 bait. Jumlah kemungkinan UUID adalah 3x1038, jadi kebarangkalian memadankan dua kod UUID sangat rendah.

Oleh itu, UUID terdiri dari 32 digit yang dibahagikan kepada lima kumpulan, yang mematuhi bentuk berikut: 8-4-4-4-12. Iaitu, 36 aksara dan empat tanda hubung yang memisahkannya. Contohnya: 670b9562-b30d-52d5-b827-655787665500.

UUID dalam pentadbiran cukai

Di Mexico, untuk Sistem Pentadbiran Cukai (SAT), UUID adalah setara dengan folio fiskal yang disampaikan kepada pembayar cukai. Dalam pengertian ini, UUID adalah salah satu komponen wajib yang mesti diisi oleh invois elektronik versi baru SAT. Namun, sekarang dapat diminta dari Penyedia Pensijilan Sah, yang memberikannya pada saat mengesahkan dokumen, dan bukan hanya dari SAT, seperti sebelumnya.

Tags.:  Teknologi-E-Inovasi Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan Yang Popular