Makna Ultranza

Apa itu Ultranza:

Ungkapan "di semua kos" berasal dari bahasa Latin ultra (di luar). Perkataan "ultranza" selalu muncul disertai dengan kata depan "a".

"Melampau"

Kata ini digunakan sebagai frasa keterangan untuk berarti "tegas", "tegas", "tegas". Menunjukkan bahawa tindakan dilakukan dengan cara yang tegas dan tegas. Anda juga dapat mengganti "dengan segala cara" dengan: "radikal", "hingga mati", "dengan dorongan", "tanpa pelemahan" atau "tanpa berhenti di mana-mana halangan". Ia biasanya digunakan terutama mengiringi beberapa kata kerja seperti "menolak", "menyerang" atau "mempertahankan". Ungkapan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahawa sesuatu dilakukan dengan tegas walaupun terdapat kesulitan atau posisi yang bertentangan, terutama ketika ada perbedaan pendapat.

Ia juga muncul kata nama dan kata sifat yang menyertainya. Contohnya: "Ahli politik itu adalah nasionalis yang kuat" atau "Dia adalah pembela hak haiwan yang kuat."

Tags.:  Am Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris