Makna Makna

Apa maksudnya:

Sebagai makna kita memanggil konsep, idea atau kandungan yang kita aturkan kepada sesuatu.

Menurut ahli bahasa Switzerland Ferdinand de Saussure, makna adalah kandungan semantik yang kita kaitkan dengan tanda linguistik, iaitu representasi mental yang timbul dalam diri kita.

Oleh itu, makna bergantung pada apa yang diberikan oleh setiap orang pada tanda tersebut. Namun, agar proses komunikatif dapat dilaksanakan dengan jayanya, adalah mustahak agar makna ini dikongsi oleh orang-orang yang mengambil bahagian dalam proses tersebut.

Sebaliknya, dalam pengertian yang lebih umum, makna dapat dikaitkan dengan perkara yang berbeza, selain dari tanda-tanda linguistik.

Oleh itu, sebagai contoh, awan kelabu di cakrawala sering bermaksud hujan menghampiri.

Persepsi atau manifestasi dari bawah sedar, seperti mimpi, sering ditafsirkan sebagai rangkaian petunjuk yang mengungkapkan peristiwa yang akan datang atau perasaan tersembunyi.

Dengan cara yang sama, makna dikaitkan dengan warna mengikut jenis emosi, sensasi, suasana hati atau konsep atau idea yang dibangkitkannya.

Perkara yang sama dapat disahkan dalam pilihan nama atau antroponi. Makna dikaitkan dengan semua nama. Contohnya, nama Fabián bermaksud "orang yang menuai kacang."

Penting dan ketara

Menurut Ferdinand de Saussure, tanda linguistik adalah entiti yang terdiri dari penanda dan yang ditandai. Penanda adalah bahan atau komponen yang masuk akal dari tanda linguistik: itu adalah perkataan bertulis atau fonem atau kumpulan fonem yang dikaitkan dengan makna. Sementara maknanya adalah kandungan semantik penanda, iaitu perwakilan mental atau konsep yang dikaitkan dengan tanda linguistik.

Makna denotatif dan konotatif

Sebagai makna denotatif, konsep atau idea yang diandaikan oleh suatu tanda dengan cara objektif, asas dan universal disebut. Oleh itu, ia bertentangan dengan makna konotatif, yang merujuk kepada sekumpulan konsep atau idea yang boleh dibangkitkan atau dibangkitkan oleh tanda, selain yang ada pada diri sendiri. Oleh itu, kata biru, yang secara denotatif dan khusus merujuk pada warna, ketika digunakan dalam teks puisi juga dapat memiliki konotasi lain dan merujuk kepada kenyataan seperti langit atau laut, atau konsep seperti ketenangan atau ketenangan.

Makna literal dan kiasan

Makna literal disebut konsep atau idea yang secara objektif dikaitkan dengan tanda linguistik. Makna kiasan, di sisi lain, adalah makna yang dikaitkan dengan tanda linguistik apabila idea atau konsep yang dilambangkannya berbeza dari yang dimilikinya secara harfiah. Contohnya, dalam frasa: "Ibu saya telah menyapu ruang tamu rumah", kata kerja menyapu digunakan dalam arti harfiahnya. Sekarang, jika kita mengatakan: "Kami telah menyapu lapangan dengan pasukan lawan", kita menggunakan kata kerja menyapu dengan arti kiasan untuk bermaksud bahawa kita telah mengalahkan lawan kita dengan cara yang luar biasa.

Makna kontekstual

Sebagai makna kontekstual, disebut apa yang dikaitkan dengan kata atau frasa bergantung pada lingkungan linguistik di mana ia digunakan. Contohnya, jika seseorang yang dipukul dengan bantal oleh rakan mengatakan "ini perang", dengan konteks kita tahu bahawa itu hanyalah pertengkaran yang menyenangkan dan mesra dengan bantal. Sekarang, jika ketua negara yang mengatakannya kepada media, kita tahu bahawa keseriusan masalah ini jauh lebih tinggi, kerana mengenai permusuhan antara dua negara.

Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Sains Agama-Dan-Kerohanian