Makna Penolakan

Apakah Pengurangan:

Pengurangan atau pengurangan adalah salah satu daripada empat operasi asas aritmetik yang terdiri daripada mengurangkan dua atau lebih elemen untuk mencapai hasil akhir di mana hasil akhir adalah elemen asal yang dikurangkan oleh elemen yang ingin dikurangkan.

Simbol pengurangan adalah simbol tolak (-) dan dimasukkan di antara unsur-unsur yang akan dikurangkan, misalnya: 3-2 = 1.

Pengurangan boleh digunakan untuk nombor semula jadi, nombor bulat, perpuluhan, pecahan, nyata dan kompleks.

Pengurangan terdiri dari minuend yang merupakan elemen total yang ingin kita tolak, subtrahend yang merupakan jumlah yang ingin kita tolak dan perbezaan yang merupakan hasil akhir dari pengurangan tersebut.

Tags.:  Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Teknologi-E-Inovasi Sains