Makna psikologi forensik

Apa itu Psikologi Forensik:

Psikologi forensik adalah cabang psikologi yang objek kajiannya adalah individu yang terlibat dalam proses kehakiman untuk membantu dan bekerjasama dengan hakim atau sistem kehakiman dalam penyelesaian proses tersebut.

Psikologi forensik juga disebut sebagai psikologi undang-undang, psikologi jenayah atau psikologi undang-undang adalah disiplin yang lahir dari psikologi klinikal dan secara khusus mengkaji tingkah laku dan fikiran penjenayah atau sifat jenayah.

Psikologi forensik umumnya memfokuskan diri pada bidang undang-undang jenayah dan keluarga, walaupun tidak eksklusif. Seorang ahli psikologi forensik mempunyai fungsi membantu proses kehakiman dan menasihati para hakim untuk menolong mereka dalam menjatuhkan hukuman.

Ahli psikologi forensik bertindak sebagai pakar dan bukan sebagai ahli terapi kerana "pelanggannya" bukan individu yang dipelajari tetapi adalah hakim, hakim atau sistem kehakiman. Kepakaran ahli psikologi forensik merangkumi diagnosis keadaan sama ada dalam perlakuan jenayah kerana faktor genetik seperti akibat persekitaran sosial mereka dan persekitaran keluarga dekat.

Psikologi forensik diperkaya dengan sumbangan psikologi klinikal, psikologi sosial dan psikologi pendidikan, serta ilmu kriminologi dan korbanologi, apabila diperlukan untuk proses alternatif mediasi dan pendamaian.

Anda mungkin juga berminat membaca mengenai maksud kriminologi di sini.

Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan Yang Popular