Makna Harta Intelek

Apa itu Harta Intelek:

Kekayaan intelektual merujuk kepada menikmati faedah dan perlindungan undang-undang yang dimiliki oleh pencipta, pengarang, seniman dan arkitek atas ciptaan pemikiran mereka untuk penggunaan komersial.

Untuk menikmati faedah dan melindungi penemuan, tanda dagang, karya seni atau sastera, reka bentuk atau muzik daripada dihasilkan semula tanpa kebenaran, ciptaan tersebut mesti didaftarkan di institusi harta intelek negara yang mentadbir jenis paten ini.

Harta intelek bertujuan untuk memerangi pemalsuan, cetak rompak dan penipuan. Melalui perlindungan undang-undang, mereka menyedari dan menghargai kreativiti dan usaha penulis.

Dalam pengertian ini, harta intelek terbahagi kepada 2 kategori: hak cipta dan harta industri. Hak cipta melindungi reka bentuk sastera, seni dan seni bina dan harta industri mengendalikan paten untuk penemuan, tanda dagang dan reka bentuk industri.

Harta intelek adalah hak asasi. Ini ditunjukkan dalam artikel 27 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, yang menetapkan:

Begitu juga, Organisasi Harta Intelek Dunia (WIPO) dibentuk pada tahun 1970 untuk menguruskan paten seperti yang dipersetujui dalam Konvensyen Paris dan Konvensyen Berne.

Di Mexico, organisasi yang diberi kuasa untuk mentadbir paten dan hak adalah Institut Harta Industri (IMPI).

Harta intelek dan hak cipta

Hak cipta adalah salah satu kategori di mana harta intelek dibahagikan. Hak cipta melindungi daripada penipuan dan penghasilan semula karya sastera dan seni, filem, muzik, reka bentuk seni bina dan persembahan atau tafsiran artistik yang tidak dibenarkan.

Dengan cara ini, hak cipta melindungi artis, penghibur dan penghibur daripada ciptaan mereka dan juga memberi waris kekuatan untuk menentang pameran atau penyalahgunaan mereka.

Di Mexico, Undang-undang Hak Cipta Persekutuan diberlakukan pada tahun 1947, tetapi hanya pada tahun 1996 Undang-Undang Hak Cipta disetujui, yang menimbulkan Institut Hak Cipta Nasional (INDAUTOR).

Lihat juga:

  • Hak cipta.
  • Plagiarisme.
  • Jenama.

Harta intelek dan harta industri

Harta industri adalah salah satu kategori di mana harta intelek dibahagikan. Harta industri memberikan paten pada ciptaan saintifik, penemuan, simbol, tanda dagang, nama, logo dan reka bentuk perindustrian untuk kegunaan komersial.

Dalam pengertian ini, pemegang paten mempunyai hak bahawa ciptaannya dibuat, digunakan, diedarkan dan dijual hanya dengan persetujuannya.

Hak kekayaan intelektual dan harta benda

Harta intelek adalah sebahagian daripada hak harta, dengan penemuan, jenama, reka bentuk, karya seni dan sastera menjadi hak milik mereka yang menciptanya. Undang-undang harta benda merangkumi segala yang mungkin sesuai dalam had undang-undang.

Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan Yang Popular