Makna Proses Pentadbiran

Apa itu Proses Pentadbiran:

Proses pentadbiran adalah rangkaian atau urutan tindakan yang diatur oleh sekumpulan peraturan, dasar dan / atau kegiatan yang ditubuhkan di sebuah syarikat atau organisasi.

Proses pentadbiran bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, konsistensi dan perakaunan sumber daya manusia, teknikal dan materialnya.

Tahap proses pentadbiran

Tahap proses pentadbiran dikenali dengan akronim PODC Perancangan, Organisasi, Arahan dan Pengendalian.

Keempat fasa ini bersifat kitaran dan berulang untuk setiap objektif yang ditetapkan oleh syarikat atau organisasi. Secara amnya, peringkat ini terbahagi kepada dua fasa utama:

  • Fasa mekanikal: Perancangan (apa yang harus dilakukan) dan Organisasi (cara melakukan)
  • Fasa dinamik: Arah (bagaimana ia dilakukan) dan Kawalan (bagaimana ia dilakukan)

Fungsi proses pentadbiran

Fungsi proses pentadbiran adalah sama dengan tahap proses pentadbiran: perancangan, organisasi, arahan dan kawalan. Mereka berbeza dengan tahap pentadbiran kerana dianggap fungsi pengurusan, oleh itu, ia diterapkan

mengenai objektif umum syarikat atau organisasi.

Tags.:  Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Teknologi-E-Inovasi