Makna Ontologi

Apa itu Ontologi:

Ontologi ia bermaksud "kajian menjadi". Perkataan ini dibentuk melalui istilah Yunani atasτος, ontos, yang bermaksud menjadi, entiti, dan λóγος, logo, yang bermaksud kajian, wacana, sains, teori. Ontologi adalah bahagian atau cabang falsafah yang mengkaji sifat keberadaan, kewujudan dan realiti, berusaha menentukan kategori dan hubungan asas "menjadi seperti menjadi".

Ini merangkumi beberapa pertanyaan abstrak seperti kewujudan atau tidak entiti tertentu, apa yang boleh dikatakan wujud dan apa yang tidak, apa makna makhluk, dll.

Ahli falsafah Yunani Kuno, Plato dan Aristoteles mengkaji konsep ini, yang sering dikelirukan dengan metafizik. Sebenarnya, ontologi adalah aspek metafizik yang bertujuan untuk mengkategorikan apa yang penting dan asas dalam entiti tertentu.

"Bukti ontologi" atau "hujah ontologi" adalah salah satu bukti atau hujah klasik mengenai kewujudan Tuhan, berdasarkan kepada keperluan kewujudan yang disifatkan kepadaNya sebagai sempurna tanpa batas, hanya dengan menggunakan akal.

Dalam Sains dan Teknologi Maklumat, ontologi adalah klasifikasi. Mereka digunakan sebagai kaedah mengkategorikan atau mengelompokkan maklumat ke dalam kelas.

Ontologi juga diaplikasikan dalam Semantik Web dan dalam Artificial Intelligence untuk mengasimilasi dan menyandikan pengetahuan, menentukan hubungan antara konsep domain tertentu (bidang pengetahuan).

Tags.:  Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Sains