Makna Kebebasan

Apa itu Liberty:

Kebebasan adalah kemampuan atau kemampuan manusia untuk bertindak mengikut nilai, kriteria, akal dan kehendak mereka, tanpa batasan selain menghormati kebebasan orang lain.

Terdapat kebebasan apabila orang dapat bertindak tanpa paksaan dan penindasan oleh subjek lain. Atas sebab ini, dikatakan bahawa seseorang individu bebas atau bertindak bebas ketika dia tidak berada dalam keadaan tahanan, dikenakan perintah orang lain atau di bawah paksaan.

Kebebasan membawa rasa tanggungjawab individu dan sosial. Oleh itu, ada hubungan antara kebebasan dan etika, kerana bertindak dalam kebebasan tidak terbawa oleh dorongan, tetapi bertindak secara hati-hati untuk kebaikan dan kebaikan bersama seseorang.

Kebebasan adalah konsep yang dibina oleh masyarakat untuk mencapai wujud bersama dan konstruktif. Dalam pengertian ini, ini termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat.

Kata kebebasan juga digunakan untuk merujuk kepada kekuatan yang harus dilakukan oleh warganegara sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka sendiri dalam kerangka undang-undang.

Perkataan itu berasal dari bahasa Latin percuma Y libertātis, yang bermaksud "dia yang bebas dari segi hukum dan politik." Dahulu, istilah ini disinggung kepada mereka yang dilahirkan bebas atau yang memperoleh kebebasan, setelah dilahirkan di bawah perbudakan atau pengikut.

Ciri kebebasan

  • Menentang Penindasan: Kebebasan ditandai dengan menentang sistem penindasan yang diciptakan oleh manusia untuk mengawal dan memberi instrumen yang setara. Ia menentang perbudakan, penghambaan paksa, paksaan, manipulasi, pemerasan, ancaman, dan pengawasan berterusan.
  • Ini menyiratkan penentuan nasib sendiri: kebebasan menyiratkan hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai minat, kepercayaan, pendapat dan tindakan anda.
  • Ini adalah hak asasi manusia: kebebasan dipertahankan sebagai hak asasi manusia sejauh menghormatinya adalah jaminan keamanan, kebaikan bersama, dan kemajuan individu dan sosial.
  • Ini adalah tindakan tanggungjawab: orang yang bebas bertanggungjawab atas tindakan dan keperluannya sendiri, tetapi juga untuk akibat tindakannya di hadapan masyarakat.
  • Itu adalah nilai: sebagai nilai, ideal kebebasan memandu tindakan manusia ke arah dialog, persefahaman, rasa hormat dan toleransi. Kebebasan mengilhami pembinaan model masyarakat terbuka dan demokratik, yang menginginkan perdamaian.
  • Ia mempunyai had: kebebasan seseorang menemukan hadnya dalam hak untuk kebebasan orang lain. Penggunaan kebebasan tidak membebaskan kita dari kewajiban untuk memenuhi keperluan asas kita.
  • Ia memerlukan maklumat yang baik: latihan kebebasan yang baik melibatkan semua maklumat yang diperlukan untuk membuat pilihan terbaik. Semakin banyak maklumat orang itu, semakin banyak elemen yang mereka miliki untuk menilai pembuatan keputusan.

Jenis kebebasan

Kebebasan beribadah atau kebebasan beragama

Kebebasan beragama atau kebebasan beragama merujuk kepada hak untuk memilih sistem kepercayaan agama dan mewujudkannya tanpa hukuman, ancaman atau paksaan. Ini termasuk kebebasan untuk menyatakan diri anda sebagai ateis.

Contohnya, memilih secara bebas untuk menjadi Kristian atau Muslim; menjaga cuti suci tanpa hukuman; hidup mengikut peraturan agama seseorang selagi mereka tidak kekurangan kebaikan bersama, dll.

Kebebasan beribadah juga ditetapkan dalam artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia. Di setiap negara ada undang-undang yang menetapkan bagaimana ekspresinya diperbolehkan atau dibatasi.

Lihat juga: Kebebasan beribadah

Kebebasan bersuara atau pendapat

Kebebasan bersuara terdiri dari hak untuk mengekspresikan idea, pendapat dan perasaan dalam norma hormat dan hidup bersama yang sihat. Hal ini termaktub dalam artikel 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Beberapa contoh kebebasan bersuara adalah penerbitan karya sastera, penyertaan dalam perdebatan awam, dan kebebasan akhbar.

Setiap negara mempunyai undang-undang yang mengatur kebebasan bersuara. Ini menyiratkan had tertentu, terutama berkenaan dengan media dan tanggungjawab sosialnya.

Sebagai contoh, undang-undang mengatur kebebasan berekspresi dengan melarang advokasi kekerasan atau menghasut kebencian, yang dikriminalisasi oleh undang-undang.

Lihat juga: Kebebasan bersuara

Kebebasan akhbar

Kebebasan akhbar mengabadikan hak media untuk menyebarkan maklumat tepat pada masanya dan tepat kepada penduduk tanpa penapisan Negara atau faktor kuasa lain. Kebebasan akhbar adalah bentuk kebebasan bersuara yang konkrit.

Kebebasan akhbar harus selalu dipertahankan, kerana diancam oleh kekuatan politik dan oleh kekuatan ekonomi yang menggunakan penajaan sebagai faktor paksaan.

Contoh kebebasan akhbar adalah penulisan dan penerbitan berita, editorial dan artikel pendapat yang kontroversial.

Tags.:  Sains Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris