Makna intervensi

Apa itu intervensi:

Intervensi adalah kecenderungan untuk campur tangan, mengambil bahagian atau campur tangan dalam urusan orang lain. Istilah ini digunakan, terutama, dalam bidang politik dan ekonomi untuk merujuk kepada campur tangan pelaku, entiti atau organisma di lapangan atau fakulti yang sesuai dengan yang lain.

Intervensiisme, dalam pengertian ini, mempunyai konotasi negatif, terutama apabila intervensi tersebut berlaku dengan pengenaan atau paksaan. Namun, dalam situasi konflik tertentu, baik di bidang swasta dan publik, intervensi dilakukan untuk tujuan moderasi atau peraturan, dan tindakannya ditujukan untuk menetapkan standard atau mediasi yang efektif antara pihak-pihak.

Dalam ungkapan paling radikal dalam arena politik, intervensi dapat menimbulkan praktik politik jenis imperialis.

Lihat juga:

  • Imperialisme
  • Gangguan

Nyatakan intervensi dalam ekonomi

Dalam bidang ekonomi, intervensi negara merujuk kepada penyertaan atau campur tangan Negara atau organ-organ pentadbiran awam dalam kegiatan ekonomi sesebuah negara. Dalam pengertian ini, tidak terbatas pada menetapkan peraturan yang memandu praktik pasar, melainkan mengarahkan atau merancang ekonomi. Sebab-sebab untuk menerapkan intervensi ekonomi berbeza-beza:

  • Membetulkan ketaksamaan dan kegagalan pasaran.
  • Melindungi alam sekitar dan sumber semula jadi.
  • Menguruskan bidang ekonomi yang strategik.
  • Mengatur aktiviti tertentu mengikut keselesaan mereka untuk masyarakat.
  • Moderasi pasaran.
  • Hentikan penyalahgunaan kuasa.
  • Membiayai keselamatan sosial.
  • Merancang atau memandu ekonomi negara ke arah tertentu.

Walau bagaimanapun, tahap intervensi atau penyertaan berbeza-beza bergantung pada doktrin yang mengatur model ekonomi negara, dan dapat berkisar dari pembelaan intervensi minimum (liberalisme dan neoliberalisme), melalui penyertaan sederhana (demokrasi sosial dan sosialisme demokratik), hingga hampir mutlak campur tangan (komunisme, fasisme).

Intervensi politik

Dalam politik, intervensi merujuk kepada tindakan Negara, entiti atau organisma dalam bidang tindakan yang biasa dilakukan oleh orang lain, untuk melakukan mediasi, pengaruh atau campur tangan dalam urusan atau konflik mereka. Dalam pengertian ini, ia dapat disajikan dalam dua senario: dalaman dan antarabangsa.

Intervensi dalam politik domestik

Ia berlaku apabila suatu kuasa melebihi kekuatan atau kuasanya dan mengganggu keputusan atau tindakan kuasa lain, dengan itu mengurangkan autonomi dan pengurangan kuasa. Secara umum, kuasa-kuasa di Negara diberdayakan untuk saling bersikap saling mempengaruhi, namun, ada perbincangan mengenai intervensi ketika berlakunya keterlaluan atau otoriterisme.

Intervensi dalam politik antarabangsa

Ini terjadi ketika sebuah negara, melalui serangkaian tindakan, mencoba mempengaruhi atau campur tangan dalam tindakan dan keputusan negara lain, menggunakan mekanisme tekanan dan paksaan yang berbeda mulai dari diplomasi hingga penggunaan kekuatan.

Contoh intervensi, pada masa lalu, adalah yang dilakukan semasa Perang Dingin oleh negara-negara seperti Amerika Syarikat atau USSR terhadap negara-negara lain untuk memaksakan fahaman atau garis ideologi, seperti kapitalisme atau komunisme.

Tags.:  Am Teknologi-E-Inovasi Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris