Makna Kejuruteraan

Apa itu Kejuruteraan:

Kejuruteraan dikenali sebagai disiplin yang menggunakan sekumpulan pengetahuan teknikal, saintifik, praktikal dan empirikal untuk penemuan, reka bentuk, pembangunan, pembinaan, penyelenggaraan dan pengoptimuman semua jenis teknologi, mesin, struktur, sistem, alat, bahan dan proses.

Objektif kejuruteraan adalah untuk menawarkan penyelesaian untuk masalah praktikal masyarakat, baik di peringkat sosial, ekonomi dan industri. Oleh itu, kejuruteraan adalah satu disiplin yang mengubah pengetahuan menjadi sesuatu yang praktikal untuk kepentingan manusia.

Kejuruteraan telah dipertimbangkan, sejak revolusi industri, sebagai salah satu aktiviti terpenting untuk pembangunan masyarakat moden.

Terdapat banyak cabang kejuruteraan, yang pada gilirannya dibahagikan kepada banyak disiplin ilmu. Walau bagaimanapun, yang utama adalah kejuruteraan ketenteraan, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan sistem, kejuruteraan kimia, dan kejuruteraan industri.

Kejuruteraan Perindustrian

Kejuruteraan industri adalah disiplin kejuruteraan yang bertanggungjawab untuk menganalisis, menafsirkan, memahami, merancang, memprogram, mengawal dan mengoptimumkan sistem untuk transformasi barang dan perkhidmatan. Tujuannya adalah pengurusan, pelaksanaan dan pembentukan strategi pengoptimuman untuk mencapai prestasi maksimum dalam proses produksi.

Kejuruteraan sistem

Kejuruteraan sistem adalah cabang kejuruteraan yang bertujuan untuk menerapkan dan mengoptimumkan sistem yang kompleks. Ia menggunakan aplikasi teori sistem dalam bidang kejuruteraan. Ini mempunyai pendekatan interdisipliner, menggunakan disiplin ilmiah lain untuk mengembangkan sistem yang menggunakan, dari segi ekonomi dan bermanfaat, bahan dan kekuatan alam untuk kepentingan aktiviti manusia. Oleh itu, ia tidak membina produk ketara dengan sendirinya. Ia sering dikelirukan dengan kejuruteraan komputer.

Kejuruteraan genetik

Kejuruteraan genetik disebut disiplin yang memfokuskan pada kajian DNA untuk memanipulasinya. Ini adalah teknologi yang membolehkan kawalan dan pemindahan DNA dari satu organisma ke organisma yang lain. Berkat kejuruteraan genetik, adalah mungkin untuk mengubahsuai bahan genetik, menghasilkan sebatian tertentu, atau menyelesaikan kecacatan genetik, antara lain.

Kejuruteraan kimia

Sebagai kejuruteraan kimia, cabang kejuruteraan dikenal di mana prinsip asas fizik, kimia dan biologi diterapkan untuk merancang, menyelenggara, menilai, mengoptimumkan, mensimulasikan, merancang, membina dan mengendalikan peralatan dengan cara bahan mentah diubah menjadi produk yang diperlukan untuk pelbagai aktiviti manusia.

Kejuruteraan awam

Kejuruteraan awam adalah disiplin kejuruteraan yang menerapkan pengetahuan dari pelbagai bidang, seperti fizik, kimia, geologi, kalkulus, mekanik atau hidraulik, antara lain, untuk reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur dalam ukuran besar dan untuk kegunaan awam seperti jalan raya, lapangan terbang, jambatan, landasan keretapi, empangan, pelabuhan, lapangan terbang, antara lain.

Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Teknologi-E-Inovasi Am