Makna identiti budaya

Apakah Identiti Budaya:

Sebagai identiti budaya kita merujuk kepada kumpulan keunikan budaya atau kumpulan yang membolehkan individu mengenal pasti diri mereka sebagai anggota kumpulan ini, tetapi juga untuk membezakan diri mereka dari kumpulan budaya lain.

Identiti budaya merangkumi aspek yang beragam seperti bahasa, sistem nilai dan kepercayaan, tradisi, upacara, adat istiadat atau tingkah laku masyarakat. Kumpulan kekhususan, warisan dan budaya masyarakat ini, yang secara historis menentukan identiti budaya masyarakat.

Identiti kumpulan budaya adalah unsur yang tidak material atau tanpa nama, yang merupakan karya pembinaan kolektif; dalam pengertian ini, ia dikaitkan dengan sejarah dan ingatan orang.

Identiti budaya berfungsi sebagai elemen kohesif dalam kumpulan sosial, kerana ia memungkinkan individu untuk mengembangkan rasa kekitaan dengan kumpulan yang mereka kenal pasti berdasarkan sifat budaya yang sama.

Walau bagaimanapun, identiti budaya bukanlah konsep tetap tetapi dinamik, kerana ia terus berkembang, terus memberi makan dan mengubah dirinya dari pengaruh luaran dan realiti sejarah baru orang-orang yang bersangkutan.

Perlu juga diingat bahawa identiti budaya, walaupun umumnya terkait dengan wilayah atau negara geografis tertentu, dapat bertahan dalam kelompok atau komuniti di luar negara mereka, seperti pelarian, pendatang, pengungsi atau orang buangan.

Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Am Teknologi-E-Inovasi