Makna Frasa

Apa itu Frasa:

Frasa adalah sekumpulan kata yang membentuk pengertian yang lengkap dan tidak selalu merupakan ayat dan, ayat mengandungi beberapa frasa yang terdapat dalam tanda baca, yang menyebabkan maknanya tidak jelas dan mesti ditentukan melalui konteks. Frasa perkataan berasal dari bahasa Yunani "Frasa".

Dalam sintaksis, frasa itu sinonim dengan sintaks, iaitu, unit sintaksis minimum, lebih rendah daripada kalimat, dengan fungsi dan maknanya sendiri. Frasa boleh terdiri daripada kata atau kumpulan kata. Kelas kata-kata yang dapat kelihatan terpencil, yang membentuk frasa sendiri adalah: kata nama, kata kerja, kata sifat, kata ganti dan kata keterangan.

Terdapat pelbagai jenis frasa yang dibezakan dengan jenis mesej yang mereka ungkapkan, seperti: cinta, popular, peringatan, persahabatan, sastera, maaf, dan sebagainya. Pada masa ini, ruang yang berlainan diperhatikan dalam rangkaian di mana frasa diberitahu dan semua dikelaskan dalam kategori yang berbeza untuk memudahkan pencarian mereka.

Sebaliknya, slogan itu terdiri dari kalimat pendek yang mengandungi ciri-ciri penting produk atau syarikat, dengan tujuan untuk tetap tercatat dalam ingatan pengguna.

Dalam bidang muzikal, frasa adalah periode komposisi yang dibatasi oleh irama, dan yang mempunyai makna tersendiri. Pada gilirannya, dalam dunia tarian, ia adalah pemindahan badan yang berirama di angkasa.

Frasa terkenal

Ungkapan terkenal adalah yang dilafazkan oleh tokoh terkenal atau terkenal dan, pengaruhnya disebabkan oleh moral, pengajaran dan sebagainya.

Beberapa frasa terkenal adalah seperti berikut:

  • "Cuba menjadi orang yang bernilai, dan bukan orang yang berjaya" (Albert Einstein)
  • "Fikirkan, percaya, impikan dan berani" (Walt Disney)
  • "Kami tahu apa sebenarnya kami tetapi bukan apa yang dapat kami jadikan" (William Shakespeare)
  • "Cinta tidak perlu difahami, hanya perlu ditunjukkan" (Paulo Coelho)

Frasa yang dibuat

Frasa siap pakai adalah ungkapan seperti peribahasa, yang biasa digunakan oleh penduduk sebuah komuniti, dengan arti kiasan dan, dengan cara yang tidak dapat diubah, misalnya: Seperti sarung tangan! Troy terbakar!

Frasa sakramen

Frasa sakramen adalah frasa yang mesti dipertimbangkan dalam dokumen atau dinyatakan sebagai keperluan. Frasa sakramen adalah formal dan teliti.

Tags.:  Am Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Ucapan Dan Peribahasa