Makna Strategi

Apa itu Strategi:

Strategi adalah rancangan untuk menangani sesuatu masalah. Strategi terdiri dari serangkaian tindakan terancang yang membantu membuat keputusan dan mencapai hasil terbaik. Strategi ini bertujuan untuk mencapai objektif mengikuti corak tindakan.

Strategi merangkumi serangkaian taktik yang merupakan langkah yang lebih konkrit untuk mencapai satu atau lebih objektif.

Strategi ketenteraan

Maksud strategi yang asli adalah seni atau cara mengarahkan operasi ketenteraan. Dalam pengertian ini, strategi ketenteraan merujuk kepada rancangan tindakan yang dirancang untuk mencapai kemenangan dalam konflik perang dengan mengambil kira pemboleh ubah yang berbeza. "The Art of War", sebuah buku yang ditulis oleh Cina Sun Tzu, adalah manual di mana contoh strategi ketenteraan dapat dijumpai.

Strategi perniagaan

Dalam bidang perniagaan, istilah strategi bisnis digunakan untuk membicarakan rangkaian langkah atau panduan yang harus diikuti oleh sebuah syarikat untuk mendapatkan manfaat yang paling besar. Contoh strategi perniagaan adalah dengan memperoleh syarikat dalam sektor yang sama untuk menghilangkan persaingan.

Tags.:  Agama-Dan-Kerohanian Teknologi-E-Inovasi Am