Makna Roh Kudus

Apakah roh kudus:

Roh Kudus adalah orang ketiga dari Triniti Suci Kristian. Roh Kudus adalah orang yang berbeza dengan Bapa dan Anak (orang pertama dan kedua dari Triniti Suci) tetapi memiliki sifat dan hakikat ilahi yang sama dengan mereka.

Roh Kudus berasal dari bahasa Latin Roh Sanctus yang merujuk kepada rahmat ilahi yang diturunkan untuk berkomunikasi dengan orang percaya untuk menghubungi Kristus atau Tuhan, dengan kata lain, Roh Kudus adalah orang yang membangkitkan iman Kristian.

Lihat juga agama Kristian

Roh Kudus sinonim dengan Rahmat Ilahi, Roh dan Paraclete. Dalam Injil Saint John dinyatakan bahawa Prácleitus akan tinggal bersama para murid setelah Yesus tidak lagi kelihatan. Práclito berasal dari bahasa Yunani parakletos yang bermaksud "dia yang dipanggil" dan dari bahasa Latin konsol yang bermaksud penghiburan dan ditandai dengan: mempertahankan diri dari hukuman, menyelamatkan dari bahaya dan memberikan keselamatan abadi.

Bagi orang Kristian, kelahiran gereja mereka ditandai tepat dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus setelah penyaliban dan kebangkitan-Nya yang disebut Pentakosta.

Lihat juga Pentakosta

Roh Kudus bermula dari berakhirnya (nafas, nafas) Bapa dan Anak bersama sebagai satu prinsip.

Tags.:  Teknologi-E-Inovasi Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Sains