Makna ekuiti sosial

Apakah ekuiti sosial:

Kesetaraan atau kesetaraan sosial adalah sekumpulan idea, kepercayaan dan nilai sosial seperti keadilan, persamaan dan martabat antara kumpulan sosial yang berbeza.

Ekuiti sosial melibatkan penerapan hak dan kewajiban orang dengan cara yang dianggap adil dan saksama, tanpa mengira kumpulan atau kelas sosial yang menjadi milik setiap orang.

Untuk tujuan ini, terdapat beberapa langkah di beberapa negara untuk mengelakkan situasi ketidaksamaan sosial. Sebahagian besar dari mereka mempengaruhi kekurangan akses orang terhadap hak asasi seperti kesihatan atau pendidikan.

Lihat juga Kesaksamaan dan Ketaksamaan Sosial.

Kekurangan peluang yang sama sering menyebabkan situasi yang berterusan dari generasi ke generasi. Ekuiti sosial tidak terdiri daripada menghilangkan perbezaan, tetapi dalam menilai dan memberikan perlakuan yang setara untuk mengatasi keadaan yang mengekalkan ketaksamaan sosial.

Tags.:  Am Teknologi-E-Inovasi Sains