Makna Temu Bual

Apa itu Temu ramah:

Temu ramah dikenali sebagai perbualan antara dua orang atau lebih yang berperanan sebagai penemuduga dan penemuduga, agar yang pertama mendapatkan maklumat mengenai perkara tertentu dari yang terakhir.

Dalam setiap temu bual terdapat dua peranan: penemuduga dan penemuduga. Pewawancara adalah orang yang mengemukakan soalan dan mengetuai perbualan. Anda juga harus bertanggungjawab memperkenalkan topik dan menutup wawancara.

Pewawancara menanyakan kepada wawancara serangkaian pertanyaan atau masalah dengan tujuan untuk menjelaskan, menjelaskan atau membantah pendapat mereka, atau hanya memberikan maklumat atau kesaksian mengenai fakta tertentu.

Wawancara itu bukan dialog santai yang dibuat oleh dua orang atau lebih, melainkan melibatkan perjanjian komunikasi sebelumnya yang telah menentukan kepentingan dan tujuan, yang diketahui oleh semua peserta.

Wawancara ini digunakan sebagai instrumen dalam bidang kewartawanan, perubatan, psikologi, pemilihan personel dalam sebuah syarikat, dan juga dalam berbagai bidang ilmu manusia dan sosial untuk melakukan penyelidikan.

Fungsi wawancara adalah untuk mendapatkan maklumat yang menarik bagi masyarakat umum atau untuk penyelidikan topik atau masalah.

Ciri-ciri temu ramah

Ciri-ciri temu bual dapat diringkaskan seperti berikut:

 • Dalam setiap temu bual terdapat sekurang-kurangnya seorang penemuduga dan satu orang yang ditemubual.
 • Ini adalah alat untuk mendapatkan maklumat khusus.
 • Ini adalah tindakan komunikasi dengan tujuan yang disengajakan.
 • Ia memerlukan proses penyediaan terlebih dahulu.
 • Setiap temu ramah mesti mempunyai struktur atau kaedah sesuai dengan tujuannya.
 • Pertuturan langsung dan subjektiviti mendominasi dalam temu bual.
 • Mengenai jumlah orang yang ditemu ramah, temu bual boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan.
 • Mengenai kaedahnya, wawancara boleh dilakukan secara bersemuka, telefon, bertulis, radio, audiovisual atau digital.

Apa itu temu ramah untuk

Temu ramah membolehkan anda mendapatkan maklumat yang relevan mengenai topik, situasi atau orang melalui keterangan langsung atau dari pakar dalam perkara yang sedang dihadapi. Begitu juga, mereka membenarkan mengetahui tafsiran yang berbeza mengenai maklumat yang ada. Oleh itu, temu ramah adalah alat untuk menyiasat, menganalisis dan memberi maklumat.

Sebagai contoh, dalam kewartawanan, temu ramah adalah sumber maklumat segera mengenai peristiwa pecah belah. Temu ramah juga digunakan untuk menjelaskan topik khusus kepada penonton atau untuk mempublikasikan profil keperibadian yang berpengaruh.

Dalam dunia pekerjaan, wawancara adalah alat untuk pemilihan personel, kerana ia membantu menilai profil calon. Begitu juga, wawancara berfungsi sebagai instrumen penyelidikan dalam bidang pengetahuan yang berbeza seperti sains kesihatan dan sosial, dan di bidang profesional seperti iklan dan pemasaran.

Bahagian temu ramah

Setiap wawancara terdiri dari bahagian-bahagian berikut: permulaan, pengembangan dan kesimpulan, yang pada gilirannya, didahului oleh masa persiapan.

Pembukaan atau pembentangan: Dalam segmen ini, penemuduga mengalu-alukan orang yang ditemu ramah dan yang lain hadir (jika ada). Perkenalkan topik wawancara dan nyatakan garis panduan yang akan membimbing komunikasi.

Perkembangan dialog: ini adalah mengenai badan wawancara. Babak soalan dan jawapan bermula antara penemuduga dan penemuduga. Pewawancara mesti memandu perbincangan ke arah tujuan yang dinyatakan.

Penutup dan perpisahan: penemuduga bertugas merangkum dan menimbang semua yang dibincangkan dan menawarkan beberapa kata penutup. Sebelum mengakhiri sesi, beri peluang kepada penemuduga untuk mengucapkan selamat tinggal.

Jenis temu ramah

Klasifikasi wawancara berbeza mengikut struktur dan reka bentuknya, iaitu mengikut kaedahnya.

Temu ramah berstruktur

Wawancara berstruktur adalah di mana penemu duga sebelumnya mengatur dan merancang soalan yang akan ditanyakannya, sesuai dengan objektif penyelidikannya. Ini digunakan untuk mengumpulkan lebih kurang maklumat objektif mengenai perkara tertentu.

Wawancara berstruktur mengandungi soalan tertutup yang pesanannya tidak dapat diubah. Dengan cara ini, penemubual dibimbing melalui prosesnya. Oleh itu, ia tidak menyokong rumusan soalan atau komen baru.

Jenis wawancara ini sering digunakan untuk menemu ramah lebih daripada satu orang mengenai masalah yang sama.

Contohnya, tinjauan produk atau perkhidmatan atau banci penduduk.

Temu ramah separa berstruktur

Temu ramah separa berstruktur adalah yang menggabungkan soalan tertutup dengan soalan terbuka. Oleh itu, ini adalah wawancara yang lebih bebas dalam perkembangan perbualan dan topik.

Ini bermaksud bahawa pewawancara membuat skrip awal, sambil mengakui soalan kualitatif atau membenarkan perumusan soalan baru berdasarkan maklumat yang diberikan oleh penemuduga.

Contohnya, temu ramah pekerjaan.

Temu ramah tidak berstruktur atau bebas

Wawancara tidak berstruktur atau bebas adalah yang tidak bermula dari skrip yang telah ditetapkan, tetapi disusun mengikut bagaimana perbualan berlangsung.

Adalah sangat penting bahawa wawancara tidak berstruktur dengan jelas menentukan topik minat terlebih dahulu. Ini memerlukan penemuduga untuk meneliti dan menyiapkan topik secara mendalam, sehingga dia dapat membimbing wawancara tanpa kehilangan intinya.

Contohnya, temu ramah pendapat.

Mungkin menarik minat anda: Jenis wawancara.

Temu ramah wartawan

Wawancara adalah salah satu genre asas kewartawanan. Di dalamnya, wartawan memainkan peranan sebagai penemuduga. Oleh itu, anda berdialog dengan penemubual mengenai topik atau isu. Ia boleh ditulis, radio atau audiovisual. Objektif wawancara kewartawanan adalah untuk mendapatkan maklumat daripada orang yang ditemubual mengenai topik yang mempunyai kepentingan sosial.

Terdapat pelbagai jenis wawancara kewartawanan. Contohnya:

 • Temu ramah pendapat,
 • Temu ramah penyelidikan,
 • Temubual bermaklumat,
 • Temubual testimoni,
 • Tinjauan,
 • Pengisytiharan.
Tags.:  Ucapan Dan Peribahasa Sains Teknologi-E-Inovasi