Persamaan sederhana

Persamaan darjah pertama adalah persamaan matematik dengan satu atau lebih tidak diketahui. Perkara yang tidak diketahui ini mesti dihapuskan atau diselesaikan untuk mencari nilai berangka bagi persamaan.

Persamaan darjah pertama menerima nama ini kerana pemboleh ubahnya (tidak diketahui) dinaikkan ke daya pertama (X1), yang biasanya hanya diwakili oleh X.

Begitu juga, tahap persamaan menunjukkan bilangan kemungkinan penyelesaian. Oleh itu, persamaan darjah pertama (juga disebut persamaan linear) hanya mempunyai satu penyelesaian.

Persamaan darjah pertama dengan yang tidak diketahui

Untuk menyelesaikan persamaan linear dengan satu yang tidak diketahui, beberapa langkah mesti dilakukan:

1. Kumpulkan syarat dengan X kepada ahli pertama dan yang tanpa X kepada anggota kedua. Penting untuk diingat bahawa apabila istilah berlalu ke sisi lain dari persamaan, tandanya berubah (jika positif ia menjadi negatif dan sebaliknya).

3. Operasi masing-masing dilakukan pada setiap anggota persamaan. Dalam kes ini, penambahan sesuai dengan salah satu anggota dan pengurangan yang lain, yang mengakibatkan:

4. Selesaikan untuk X, berikan sebutan di hadapannya ke sisi lain dari persamaan, dengan tanda yang bertentangan. Dalam kes ini, istilahnya berlipat ganda, jadi sekarang beralih ke pemisahan.

5. Selesaikan operasi untuk mengetahui nilai X.

Kemudian, penyelesaian persamaan darjah pertama adalah seperti berikut:

Persamaan darjah pertama dengan tanda kurung

Dalam persamaan linear dengan tanda kurung, tanda-tanda ini memberitahu kita bahawa semua yang ada di dalamnya mesti didarabkan dengan nombor di hadapannya. Ini adalah langkah demi langkah untuk menyelesaikan persamaan jenis ini:

1. Gandakan istilah dengan semua yang ada di dalam kurungan, dengan persamaannya seperti berikut:

2. Setelah pendaraban diselesaikan, masih ada persamaan darjah pertama dengan yang tidak diketahui, yang diselesaikan seperti yang telah kita lihat sebelumnya, iaitu, mengelompokkan syarat dan melakukan operasi masing-masing, mengubah tanda-tanda istilah yang berlalu ke sisi lain dari persamaan:

Persamaan darjah pertama dengan pecahan dan tanda kurung

Walaupun persamaan darjah pertama dengan pecahan kelihatan rumit, mereka sebenarnya hanya mengambil beberapa langkah tambahan sebelum menjadi persamaan asas:

1. Pertama, kita mesti mendapatkan gandaan penyebut yang paling tidak umum (gandaan terkecil yang biasa bagi semua penyebut yang ada). Dalam kes ini, gandaan paling jarang ialah 12.

2. Kemudian bahagikan penyebut yang sama dengan setiap penyebut yang asal. Produk yang dihasilkan akan menggandakan pembilang setiap pecahan, yang kini berada dalam kurungan.

3. Produk digandakan dengan setiap istilah yang terdapat di dalam kurungan, seperti yang akan dilakukan dalam persamaan darjah pertama dengan tanda kurung.

Setelah selesai, persamaan dipermudah dengan menghilangkan penyebut yang sama:

Hasilnya adalah persamaan darjah pertama dengan yang tidak diketahui, yang diselesaikan dengan cara biasa:

Lihat juga: Aljabar.

Tags.:  Agama-Dan-Kerohanian Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris Ucapan Dan Peribahasa