Makna Keraguan

Apa itu Duda:

Keraguan adalah keragu-raguan atau keraguan bahawa seseorang mempunyai antara dua atau lebih pertimbangan atau keputusan; atau ketidakpastian yang dialami sebelum fakta dan berita tertentu. Oleh itu, kata itu berasal dari kata kerja keraguan, yang pada gilirannya berasal dari bahasa Latin dubitāre, yang bermaksud 'kekosongan antara dua perkara'.

Keraguan, dalam pengertian ini, menganggap kekurangan kepastian dalam pemikiran atau tindakan. Oleh itu, keraguan dapat mempengaruhi keputusan, keyakinan, dan pertimbangan seseorang. Keraguan bahkan dapat memprovokasi pemikiran yang goyah di sekitar kepercayaan dan kepercayaan agama.

Keraguan, juga, dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses atau menambah pengetahuan, baik itu ilmiah atau filosofis. Oleh itu, keraguan adalah instrumen penyiasatan dan pertanyaan yang bermula dari penerimaan keadaan jahiliah awal untuk pendekatan metodis dari apa yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dalam pengertian ini, keraguan adalah mustahak untuk menentukan kesahihan pengetahuan.

Tags.:  Agama-Dan-Kerohanian Am Teknologi-E-Inovasi