Arus falsafah

Arus falsafah adalah kumpulan ahli falsafah yang berbeza yang bertemu dan menentukan mengikut ciri umum dan pendapat bersama mengenai falsafah.

Arus falsafah telah dibentuk dengan tujuan untuk berkongsi dan membincangkan pelbagai alasan dan kaedah logik mengenai konsep abstrak yang berkaitan dengan kemanusiaan dan konteks yang mengelilingi kita.

Atas sebab ini, setiap aliran falsafah yang ada bertindak balas terhadap suatu masa, fakta sejarah atau timbul dari keperluan untuk menyatakan penentangan atau penentangan terhadap logik tertentu.

Lihat juga Falsafah.

11 arus falsafah terpenting

1. Idealisme

Idealisme adalah arus yang dicirikan dengan menafsirkan dunia sebagai sesuatu yang ganda, dengan cara ini idea diakses melalui pengetahuan dan kepekaan. Idealisme berpendapat bahawa realiti bersifat subjektif, iaitu berdasarkan bentuk atau idea. Idealisme bertentangan dengan realisme.

Konsekuensi lain telah muncul dari semasa ini, seperti Idealisme objektif, Idealisme Subjektif, dan Idealisme Transendental.

Plato dianggap sebagai bapa idealisme dan diikuti oleh Descarte, Hegel, Fichte, Kant.

Lihat juga Idealisme.

2. Realisme

Realisme adalah arus falsafah yang kedudukannya untuk menyedari bahawa realiti dirasakan melalui pengalaman agar dapat difahami dalam dirinya sendiri. Aristotle dan Saint Thomas Aquinas adalah eksponen utamanya.

Artinya, kebenaran adalah kenyataan sebagaimana adanya, itulah sebabnya ia terdiri dari bentuk universal yang diakui oleh semua individu. Objek mempunyai kewujudan yang tidak wujud.

Arus falsafah ini bertentangan dengan idealisme.

Lihat juga Realisme.

3. Skeptisisme

Skeptisisme adalah arus falsafah yang mempertahankan bahawa yang penting adalah kebahagiaan roh, kedamaian batin. Oleh itu, memperlihatkan bahawa seseorang tidak boleh berpura-pura mencapai pengetahuan mutlak, kerana akal dan indera tidak boleh dipercayai.

Maksudnya, individu tersebut tidak boleh berpegang teguh pada pendapat apa pun, terutama kerana mereka berubah dari masa ke masa.

Pengasas skeptisisme adalah Pyrrho dari Elis, bersama dengan pengikutnya, sekitar abad ke-3 SM.

4. Dogmatisme

Dogmatisme adalah arus yang mengandaikan kemungkinan dan realiti hubungan antara subjek dan objek. Pada masa ini, pengetahuan adalah kemampuan individu untuk mentafsirkan realiti.

Eksponen utamanya adalah Thales of Mileto.

Lihat juga Falsafah Yunani.

5. Rasionalisme

Rasionalisme adalah arus falsafah yang menonjolkan akal sebagai sumber pengetahuan, sementara itu menentang empirisme. Maksudnya, individu mempunyai pengetahuan dan idea sebelum dan bebas dari pengalaman.

René Descartes adalah pendukung utama rasionalisme pada abad ketujuh belas. Walau bagaimanapun, di Yunani kuno Plato telah menyebutkan ini, dan kemudian Saint Augustine, Leibniz, Hegel, antara lain.

Lihat juga Rasionalisme.

6. Empirisme

Empirisme adalah arus falsafah yang bertentangan dengan rasionalisme. Ini berdasarkan fakta bahawa pengetahuan dan pembentukan idea didasarkan, dibenarkan dan ditopang oleh pengalaman yang masuk akal. Artinya, pengalaman adalah asas semua pengetahuan.

Empirisme muncul pada Zaman Moden, antara abad ketujuh belas dan kelapan belas, dan eksponen utamanya ialah John Locke dan David Hume.

7. Kritikan

Ia dikenal sebagai kritikan terhadap teori pengetahuan yang dikemukakan oleh Emmanuel Kant, yang terdiri dari menyelidiki di mana had pengetahuan. Cadangan Kant didasarkan pada fakta bahawa apabila pengetahuan dihasilkan, ia membawa pengetahuan atau elemen yang sebelum hasil penyelidikan.

Ini adalah teori yang mencadangkan untuk mengkaji bentuk pengetahuan sebelumnya yang telah menjadikan pengetahuan baru mungkin. Maksudnya, ia mencari jawapan kepada bagaimana pengetahuan akhir dicapai.

Lihat juga Kritikan.

8. Positivisme

Positivisme adalah arus falsafah yang dikemukakan oleh pemikir Augusto Comte dan John Stuart Mill pada awal abad ke-19. Positivisme didasarkan pada idea untuk memusatkan perhatian pada sains objektif dan undang-undang penyelidikan.

Bagi golongan positif, pengetahuan autentik diperoleh melalui pengetahuan saintifik yang, pada gilirannya, timbul dari teori kaedah saintifik, di mana aktiviti falsafah dan saintifik mesti dianalisis, bermula dari fakta sebenar.

Lihat juga Positivisme.

9. Pragmatisme

Pragmatisme adalah gerakan falsafah yang berasal dan berkembang antara Amerika Syarikat dan Inggeris. Eksponen utamanya ialah William James dan John Dewey.

Ini terdiri dari mengurangi yang benar kepada yang berguna, iaitu kebenaran terdiri dari kesesuaian pemikiran dengan tujuan praktikal bagi individu. Kebenaran mesti berguna, oleh itu semua pengetahuan praktikal jika memenuhi fungsi.

Lihat juga Pragmatisme.

10. Marxisme

Marxisme adalah sekumpulan teori, idea dan konsep yang mempunyai latar belakang ideologi, politik dan ekonomi yang berasal dari cadangan dan doktrin yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.

Oleh itu, ia adalah arus falsafah yang telah digunakan berdasarkan ideologi seperti komunisme dan sosialisme.

Lihat juga Marxisme.

11. Eksistensialisme

Eksistensialisme merujuk kepada kewujudan sebagai sesuatu yang setanding dengan kenyataan. Ini adalah salah satu arus falsafah yang paling penting pada abad ke-20, eksponennya adalah antara lain Jean-Paul Sartre, Albert Camus.

Bagi eksistensialis, kewujudan hidup mendahului hakikatnya. Arus ini mencari makna metafizik bagi manusia.

Tags.:  Sains Agama-Dan-Kerohanian Teknologi-E-Inovasi