Makna kiasan

Apa itu Dugaan:

Allegory adalah konsep falsafah, artistik dan sastera yang terdiri daripada representasi makna simbolik. Perkataan alegori berasal dari bahasa Latin kiasan, yang bermaksud bercakap secara kiasan.

Sebagai tokoh sastera, kiasan adalah alat retorik yang mewakili metafora yang diperluas, dan dalam beberapa kes serupa dengan personifikasi atau prosopopeia. Alegori terdiri daripada menyisihkan makna denotatif kata dan mempraktikkan makna kiasan kata, iaitu, ia mewakili idea atau konsep melalui gambaran kiasan atau kiasan, menyiratkan sesuatu yang berbeza dari apa yang sedang diungkapkan.

Tags.:  Teknologi-E-Inovasi Ucapan Dan Peribahasa Ungkapan-Dalam Bahasa Inggeris