Makna Adolecer

Apa itu Remaja:

Adolecer adalah kata kerja yang, dalam penggunaannya yang paling umum, bermaksud mengalami atau menderita beberapa kecacatan atau kejahatan, walaupun digunakan juga dalam arti menderita penyakit atau merasa kasihan pada seseorang. Perkataan itu berasal dari kata kuno sakit hati.

Merujuk kepada kecacatan, penderitaan dapat merujuk kepada masalah, kekurangan, keburukan, kesalahan, dan, secara umum, kualiti atau kecacatan negatif yang dinyatakan dalam ayat. Oleh itu, misalnya, seseorang mungkin menderita kepedihan, teks mungkin kekurangan koherensi, pendapat mungkin menderita kekosongan. Ia selalu dibina dengan kata depan "of", dan tidak boleh digunakan dalam arti kekurangan.

Remaja juga dapat digunakan dengan makna seseorang yang menderita penyakit, biasanya kebiasaan. Contohnya: "Dia menghidap selesema dan tidak hadir di sekolah selama dua hari."

Begitu juga, penderitaan, dari segi ekonomi, dapat digunakan sebagai setara dengan rasa kasihan atau maaf pada seseorang. Contohnya: "Mereka mengalami nasib tentera yang pergi berperang."

Sinonim menderita adalah menderita, menderita, bertolak ansur atau bertahan.

Dalam bahasa Inggeris, menderita boleh diterjemahkan sebagai sakit dengan atau menderita. Contohnya: "Baru Penduduk York terus menderita krisis tenaga"(Penduduk New York terus menderita krisis tenaga).

Tags.:  Sains Teknologi-E-Inovasi Ucapan Dan Peribahasa